Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN (Vận dụng - Vận dụng cao)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
27/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 75 9.6 24 10:38 08/06/2019 22793
2 foto 137567 - lequangphuc3105 74 9.6 24 11:03 01/05/2019 3968
3 foto 166137 - Nguyễn Xuân Dương 74 9.6 24 05:26 05/06/2019 2489
4 foto 173868 - No name 71 9.2 23 09:38 15/06/2019 4712
5 foto 187611 - Trường Giang 65 8.4 21 04:45 19/06/2019 10455
6 foto 193715 - Đậu Đậu 36 5.6 14 11:26 27/05/2019 2023
7 foto 223588 - dodaihoc12012001 19 2.4 6 11:22 08/06/2019 3782
8 foto 176940 - 12a5ting 13 2 5 08:31 11/06/2019 2413
9 foto 149533 - Tran 14 1.6 4 11:20 11/05/2019 4425
10 foto 219986 - tutu123 3 0.4 1 11:28 02/06/2019 1746