Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN (Vận dụng - Vận dụng cao)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
27/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 137567 - lequangphuc3105 74 9.6 24 11:03 01/05/2019 3968
2 foto 149533 - Tran 14 1.6 4 11:20 11/05/2019 3787
3 foto 152436 - Vũ Chí Nguyên 0 0 0 2842
4 foto 223354 - nguyenhanh01 0 0 0 1183
5 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 05:13 27/04/2019 1264
6 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:11 27/04/2019 1934
7 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 12:37 28/04/2019 998
8 foto 185623 - quang9d7 0 0 0 02:22 29/04/2019 3556
9 foto 98998 - Trịnh Đức Quang 0 0 0 10:38 08/05/2019 2312