Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN (Vận dụng - Vận dụng cao)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
18/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268758 - quangtn134 79 10 25 17:12 22/06/2020
00:47:33
4236
2 foto 280390 - Xemda09 77 9.6 24 08:04 27/07/2020
01:00:00
4497
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 75 9.6 24 22:38 08/06/2019
00:39:06
22793
4 foto 166137 - Nguyễn Xuân Dương 74 9.6 24 17:26 05/06/2019
00:02:13
2489
5 foto 153765 - Nam Phong 74 9.6 24 16:28 06/06/2020
00:02:31
15360
6 foto 101740 - nobitagnt 72 9.2 23 00:02 31/05/2020
00:28:27
11881
7 foto 173868 - No name 71 9.2 23 21:38 15/06/2019
00:22:55
4712
8 foto 309281 - TranLinhh 70 9.2 23 15:52 29/06/2022
00:47:47
15032
9 foto 307180 - Đào Minh Tuấn 70 8.8 22 14:54 05/07/2022
00:54:04
2580
10 foto 187611 - Trường Giang 65 8.4 21 16:45 19/06/2019
01:00:00
10455