Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.03. Tổng ôn Lý thuyết CACBON - SILIC
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
20/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 232033 - GIACATLUONG 59 10 25 22:08 29/05/2020
00:20:04
7205
2 foto 34505 - Võ Diệu Linh 55 9.6 24 20:39 04/06/2019
00:10:00
4872
3 foto 299234 - anhdathk123 55 9.6 24 05:33 26/05/2021
00:10:13
9726
4 foto 55150 - Nguyễn Trí 53 9.2 23 23:27 05/06/2019
00:05:26
11450
5 foto 90967 - Nguyen Phuong 53 9.2 23 01:04 28/04/2020
00:13:58
22015
6 foto 153765 - Nam Phong 52 9.2 23 13:29 17/07/2020
00:03:30
15360
7 foto 34122 - minoyce 52 9.2 23 10:15 27/07/2020
00:08:11
13277
8 foto 213936 - Flame & Frost 52 9.2 23 11:43 18/06/2019
00:08:57
6029
9 foto 263295 - Vương Trạch 52 9.2 23 18:37 24/05/2020
00:13:26
3404
10 foto 239408 - Gly Ala Ala 51 9.2 23 19:32 30/04/2020
00:11:10
9587