Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.03. Tổng ôn Lý thuyết CACBON - SILIC
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
04/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 41 8 20 07:05 05/05/2019 7418
2 foto 126370 - hoangtubongdem 41 8 20 09:37 05/05/2019 11118
3 foto 65647 - ngô trường 40 7.6 19 04:34 08/05/2019 8487
4 foto 27424 - 12A3 0 0 0 3755
5 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:30 04/05/2019 1934
6 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 08:07 11/05/2019 998
7 foto 181719 - Bùi Gia Bảo 0 0 0 04:10 12/05/2019 1040
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 06:08 19/05/2019 1264