Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.03. Tổng ôn Lý thuyết CACBON - SILIC
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
04/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182630 - Cos Cương 55 9.6 24 10:02 24/05/2019 5725
2 foto 34505 - Võ Diệu Linh 55 9.6 24 08:39 04/06/2019 4866
3 foto 55150 - Nguyễn Trí 53 9.2 23 11:27 05/06/2019 11450
4 foto 213936 - Slayer TheShy 52 9.2 23 11:43 18/06/2019 5924
5 foto 207826 - Bùi Ánh Linh 49 8.8 22 03:52 05/06/2019 2005
6 foto 151725 - minhnhat31102001 48 8.8 22 04:34 12/06/2019 9725
7 foto 37808 - Mai Mai 46 8.4 21 04:30 14/06/2019 5434
8 foto 187611 - Trường Giang 44 8.4 21 07:07 18/06/2019 10455
9 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 41 8 20 07:05 05/05/2019 8665
10 foto 126370 - hoangtubongdem 41 8 20 09:37 05/05/2019 14411