Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.04.01. Tổng ôn Lý thuyết về PHÂN BÓN HÓA HỌC
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
25/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190411 - Minh Nguyen 87 10 35 22:16 30/07/2020
00:05:52
3637
2 foto 232033 - GIACATLUONG 87 10 35 11:28 30/05/2020
00:07:48
7205
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 84 9.71 34 23:42 28/04/2020
00:13:32
22015
4 foto 294376 - Minh Phương 83 9.71 34 13:54 17/04/2022
00:12:41
7282
5 foto 244612 - Neo 83 9.71 34 13:07 31/07/2020
00:13:00
1867
6 foto 40955 - luckys 83 9.71 34 08:23 23/06/2019
00:17:43
23604
7 foto 277423 - Adududu 79 9.43 33 22:56 01/08/2020
00:08:49
1314
8 foto 34505 - Võ Diệu Linh 79 9.43 33 22:08 04/06/2019
00:10:00
4872
9 foto 263039 - Trần Huỳnh An 79 9.43 33 00:02 29/06/2020
00:10:48
5283
10 foto 300667 - Phúc Lâm 12nc2 79 9.43 33 15:13 02/07/2021
00:11:31
6353