Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.04.01. Tổng ôn Lý thuyết về PHÂN BÓN HÓA HỌC
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
05/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 40955 - luckys 83 9.71 34 08:23 23/06/2019 10754
2 foto 173896 - teamhocy 80 9.43 33 03:11 20/05/2019 8076
3 foto 216495 - Huỳnh Phương 79 9.43 33 06:53 24/05/2019 3321
4 foto 34505 - Võ Diệu Linh 79 9.43 33 10:08 04/06/2019 4866
5 foto 187611 - Trường Giang 79 9.43 33 07:15 19/06/2019 10455
6 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 72 8.86 31 08:13 06/05/2019 8665
7 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 68 8.57 30 10:14 01/06/2019 4594
8 foto 164940 - 0947729538 63 8.29 29 04:01 28/05/2019 4603
9 foto 151725 - minhnhat31102001 64 8 28 12:51 12/06/2019 9725
10 foto 225999 - Vananh10 55 7.71 27 07:38 12/06/2019 4052