Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.04.02. Tổng ôn Bài tập về PHÂN BÓN HÓA HỌC
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
05/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216495 - Huỳnh Phương 64 8.8 22 07:42 24/05/2019 3321
2 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 59 8.4 21 11:03 01/06/2019 4594
3 foto 40955 - luckys 50 6.8 17 09:20 23/06/2019 10754
4 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 40 6.4 16 05:31 07/05/2019 8665
5 foto 225999 - Vananh10 38 5.2 13 08:43 12/06/2019 4052
6 foto 164940 - 0947729538 0 0 0 4603
7 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:54 05/05/2019 2135
8 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 08:19 11/05/2019 998
9 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 06:11 19/05/2019 1264