Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.04.02. Tổng ôn Bài tập về PHÂN BÓN HÓA HỌC
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
25/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 101740 - nobitagnt 76 10 25 02:02 01/05/2020
00:47:58
11881
2 foto 284659 - Quỳnh Như 72 9.6 24 09:21 05/08/2020
00:21:35
2853
3 foto 302510 - Nguyễn Thúy Anh 12H2 72 9.6 24 13:34 05/07/2021
00:47:20
5311
4 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 72 9.6 24 03:17 27/06/2021
00:53:42
10986
5 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 59 8.4 21 11:03 01/06/2019
00:46:42
4594
6 foto 267164 - Viennguyen2002 55 8 20 08:45 14/04/2020
00:44:31
14706
7 foto 269388 - nguyentienthanh 52 7.6 19 16:17 02/08/2020
00:31:45
2797
8 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 51 7.6 19 09:26 31/07/2020
00:30:23
16610
9 foto 40955 - luckys 50 6.8 17 09:20 23/06/2019
00:42:50
23604
10 foto 272613 - Thảo Gia 49 6.8 17 05:20 20/04/2020
01:00:00
4411