Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.05. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PHI KIM
Lớp

12

Số câu

26 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
01/03/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 74 9.6 24 17:16 20/06/2020
00:25:11
15996
2 foto 267164 - Viennguyen2002 74 9.6 24 20:59 17/04/2020
00:34:24
14706
3 foto 101740 - nobitagnt 66 8.8 22 01:09 04/05/2020
00:33:46
11881
4 foto 239408 - Gly Ala Ala 65 8.8 22 16:30 01/05/2020
00:43:55
9587
5 foto 268695 - Ankhanhvu 60 8 20 22:30 09/06/2020
00:50:00
5497
6 foto 238262 - nguyễn thị mai linh 56 8 20 23:58 06/05/2020
00:49:37
4258
7 foto 272613 - Thảo Gia 50 6.8 17 17:01 20/04/2020
00:50:00
4411
8 foto 246026 - Mylien44 45 6 15 18:22 05/05/2020
00:50:00
6793
9 foto 280274 - MaiNT09 0 0 0
-1622689678
6079
10 foto 243141 - Nguyễn Thị Thùy Linh 0 0 0
-1596120157
3190