Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.05. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về PHI KIM
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
06/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 29 5.2 13 05:20 07/05/2019 8665
2 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 0 0 0 4594
3 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 09:39 06/05/2019 2135
4 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 08:23 11/05/2019 998
5 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 06:16 19/05/2019 1264
6 foto 165222 - Trần Việt Chiến 0 0 0 05:54 23/05/2019 1579
7 foto 216495 - Huỳnh Phương 0 0 0 11:38 26/05/2019 3321
8 foto 220059 - Nguyễn Tiến Mạnh 0 0 0 10:48 30/05/2019 1018
9 foto 82114 - Thúy Ngô 0 0 0 05:30 13/06/2019 3374