Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.06. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ - HIĐROCACBON
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
07/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126370 - hoangtubongdem 127 9.34 56 03:11 17/05/2019 14411
2 foto 179820 - đậu 113 8.67 52 10:30 09/06/2019 9708
3 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 110 8.5 51 05:56 07/05/2019 8665
4 foto 55150 - Nguyễn Trí 102 8.17 49 08:11 06/06/2019 11450
5 foto 225999 - Vananh10 86 7.33 44 05:16 15/06/2019 4052
6 foto 184145 - giabinh 59 6 36 06:20 12/06/2019 6568
7 foto 192276 - minhthuan3105 56 5.83 35 04:27 25/05/2019 1984
8 foto 207826 - Bùi Ánh Linh 17 1.83 11 08:45 05/06/2019 2005
9 foto 116948 - LeXuanTho 0 0 0 2568
10 foto 151725 - minhnhat31102001 0 0 0 9725