Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.06. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ - HIĐROCACBON
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
07/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126370 - hoangtubongdem 127 9.34 56 03:11 17/05/2019 11118
2 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 110 8.5 51 05:56 07/05/2019 7418
3 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:49 07/05/2019 1934
4 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 08:28 11/05/2019 998
5 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 06:18 19/05/2019 1264