Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.06. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ - HIĐROCACBON
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
20/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 232033 - GIACATLUONG 132 9.5 57 17:25 30/05/2020
00:15:12
7205
2 foto 90967 - Nguyen Phuong 130 9.5 57 00:52 30/04/2020
00:25:34
22015
3 foto 239408 - Gly Ala Ala 125 9.17 55 05:49 14/05/2020
00:24:12
9587
4 foto 101740 - nobitagnt 124 9.17 55 06:31 17/05/2020
00:23:38
11881
5 foto 267164 - Viennguyen2002 117 8.84 53 15:44 20/04/2020
00:27:40
14706
6 foto 179820 - đậu 113 8.67 52 22:30 09/06/2019
00:24:08
9708
7 foto 242205 - Trường Linh Cò 111 8.5 51 23:37 17/05/2020
00:37:05
10378
8 foto 55150 - Nguyễn Trí 102 8.17 49 20:11 06/06/2019
00:16:35
11450
9 foto 253554 - Bùi Trọng Dũng 103 8 48 14:14 29/05/2020
00:42:38
2604
10 foto 299234 - anhdathk123 92 7.5 45 19:56 27/05/2021
00:45:19
9726