Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.07. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về HIĐROCACBON
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
08/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 69 8 24 08:14 08/05/2019 8665
2 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 64 7 21 09:44 11/06/2019 22793
3 foto 187611 - Trường Giang 45 5.33 16 12:25 15/06/2019 10455
4 foto 219986 - tutu123 9 1 3 10:36 05/06/2019 1746
5 foto 223588 - dodaihoc12012001 8 1 3 10:48 20/06/2019 3782
6 foto 187896 - Công Đinh Chí 0 0 0 1246
7 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 09:41 08/05/2019 2135
8 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 08:42 11/05/2019 998
9 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 06:21 19/05/2019 1264
10 foto 221340 - phuongtrang12345 0 0 0 06:08 24/05/2019 1267