Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.07. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về HIĐROCACBON
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
10/03/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 101740 - nobitagnt 82 9 27 01:51 10/05/2020
00:58:53
11881
2 foto 153765 - Nam Phong 74 8.33 25 21:04 17/05/2020
00:03:51
15360
3 foto 280390 - Xemda09 67 7.33 22 08:21 25/07/2020
01:00:00
4497
4 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 64 7 21 21:44 11/06/2019
00:50:45
22793
5 foto 267164 - Viennguyen2002 52 6.67 20 17:08 14/06/2020
00:01:45
14706
6 foto 273815 - Phan Nguyễn Quỳnh Như 44 6 18 21:49 26/04/2020
00:55:26
1221
7 foto 187611 - Trường Giang 45 5.33 16 00:25 15/06/2019
00:46:42
10455
8 foto 269746 - Nguyenngan2k2dat 32 5 15 21:18 22/05/2020
00:50:09
3518
9 foto 245946 - toantoan2001 39 4.67 14 00:25 31/03/2020
01:00:00
9074
10 foto 31536 - Minh Quang Phạm 32 3.67 11 14:47 19/05/2020
00:23:53
14777