Thông tin đề

Thi Online: H09.04.34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
Lớp

9

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01
13/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 46 10 20 20:49 02/09/2019
00:12:37
2971
2 foto 227232 - wonderwoman05 40 9 18 19:57 20/03/2020
00:09:51
3877
3 foto 249499 - Tramanh1206 39 9 18 18:29 18/02/2020
00:06:20
3268
4 foto 179900 - vietpro 36 8.5 17 16:03 23/11/2019
00:04:40
2419
5 foto 271396 - nguyễn hồ phương 36 8.5 17 17:13 27/03/2020
00:11:03
1101
6 foto 288828 - nnv2006 31 7.5 15 19:49 31/08/2020
00:07:33
2456
7 foto 271552 - hương nguyễn thị 30 7.5 15 15:51 27/03/2020
00:25:19
1603
8 foto 85991 - inoriyururiha 6 4 8 14:16 06/03/2020
00:07:16
1899
9 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:17 18/03/2020
00:00:04
1088