Thông tin đề

Thi Online: H09.04.34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
Lớp

9

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01
13/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 46 10 20 20:49 02/09/2019
00:12:37
3327
2 foto 307772 - nguyensihung 46 10 20 19:43 04/01/2022
00:22:58
3055
3 foto 304108 - tingu123 43 9.5 19 13:57 30/11/2021
00:13:16
1271
4 foto 227232 - wonderwoman05 40 9 18 19:57 20/03/2020
00:09:51
4386
5 foto 249499 - Tramanh1206 39 9 18 18:29 18/02/2020
00:06:20
3268
6 foto 179900 - vietpro 36 8.5 17 16:03 23/11/2019
00:04:40
2546
7 foto 271396 - nguyễn hồ phương 36 8.5 17 17:13 27/03/2020
00:11:03
1101
8 foto 291296 - Nguyễn Hoàng Nam 35 8.5 17 12:34 16/01/2021
00:10:05
1368
9 foto 317806 - ha nguyênthi 33 8 16 16:37 28/08/2022
00:11:42
2366
10 foto 288828 - nnv2006 31 7.5 15 19:49 31/08/2020
00:07:33
2456