Thông tin đề

Thi Online: H09.04.35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Lớp

9

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

10:01
14/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239892 - NhungNguyenGV 35 10 15 22:52 23/05/2020
00:03:05
3442
2 foto 80761 - Dương Linh Anh 31 9.33 14 22:09 06/01/2020
00:03:40
1108
3 foto 227232 - wonderwoman05 24 8 12 22:19 20/03/2020
00:27:30
3877
4 foto 249499 - Tramanh1206 23 8 12 17:42 19/02/2020
00:27:26
3268
5 foto 288828 - nnv2006 21 7.33 11 20:58 31/08/2020
00:08:44
2456
6 foto 271552 - hương nguyễn thị 20 7.33 11 10:00 28/03/2020
00:39:17
1603
7 foto 271396 - nguyễn hồ phương 8 4.67 7 07:46 28/03/2020
00:02:31
1101
8 foto 85991 - inoriyururiha 4 4 6 19:56 06/03/2020
00:05:58
1899
9 foto 9525 - nguyenanh2000 0 0 0
-1588149157
1000
10 foto 204062 - Lê thị trà my 0 0 0
-1584091053
3516