Thông tin đề

Thi Online: H09.04.37. Etilen
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:01
18/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 305708 - Nguyenduythien 85 10 30 18:51 18/08/2021
00:02:09
2752
2 foto 304108 - tingu123 82 9.67 29 14:31 02/12/2021
00:15:05
1271
3 foto 227232 - wonderwoman05 81 9.67 29 11:22 22/03/2020
00:30:11
4386
4 foto 307772 - nguyensihung 74 9 27 20:36 11/01/2022
00:14:45
3055
5 foto 249499 - Tramanh1206 72 9 27 20:18 20/02/2020
00:17:35
3268
6 foto 271552 - hương nguyễn thị 68 8.67 26 10:36 29/03/2020
00:43:38
2021
7 foto 13183 - Tuyết Nghênh 66 8.33 25 21:42 13/02/2020
00:17:14
1261
8 foto 288828 - nnv2006 65 8.33 25 20:19 01/09/2020
00:02:57
2456
9 foto 179900 - vietpro 57 7.33 22 15:20 19/05/2020
00:50:00
2546
10 foto 291296 - Nguyễn Hoàng Nam 44 7 21 14:59 18/01/2021
00:17:25
1368