Thông tin đề

Thi Online: H09.04.39. Benzen
Lớp

9

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
22/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 41 9.5 19 09:45 24/03/2020
00:20:14
3725
2 foto 179900 - vietpro 38 9 18 08:05 20/05/2020
00:12:28
2419
3 foto 288828 - nnv2006 35 8.5 17 21:06 03/09/2020
00:16:14
2456
4 foto 13183 - Tuyết Nghênh 29 7.5 15 21:36 27/02/2020
00:13:35
1261
5 foto 271552 - hương nguyễn thị 29 7.5 15 17:21 31/03/2020
00:28:15
1603
6 foto 249499 - Tramanh1206 0 0 0
-1590398017
3268
7 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:17 18/03/2020
00:00:02
1088