Thông tin đề

Thi Online: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu (Đề 1)
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

10:01
30/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 65 9.33 28 20:53 02/04/2020
00:11:59
3327
2 foto 288828 - nnv2006 49 7.67 23 22:25 04/09/2020
00:25:42
2456
3 foto 249499 - Tramanh1206 45 7 21 22:54 28/05/2020
00:40:00
3268
4 foto 85991 - inoriyururiha 11 4.33 13 19:38 09/03/2020
00:14:47
1899
5 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:18 18/03/2020
00:00:07
1088
6 foto 287507 - lehieuhuy1404 0 0 0 20:21 02/04/2021
00:02:38
1215
7 foto 271552 - hương nguyễn thị 0 0 0 08:34 03/04/2020
00:40:00
2021