Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.08.01. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ANCOL
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
15/03/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 90967 - Nguyen Phuong 88 9.5 38 00:08 11/05/2020
00:27:46
22015
2 foto 244062 - duongquynh0901 87 9.25 37 08:18 17/06/2020
00:17:15
13160
3 foto 243900 - Imyen0501 86 9.25 37 08:27 24/06/2020
00:23:45
15996
4 foto 239408 - Gly Ala Ala 82 9 36 06:16 17/05/2020
00:17:06
9587
5 foto 267164 - Viennguyen2002 82 9 36 09:20 26/04/2020
00:20:18
14706
6 foto 299234 - anhdathk123 82 9 36 18:01 27/05/2021
00:34:27
9726
7 foto 309281 - TranLinhh 78 8.75 35 15:16 15/05/2022
00:22:16
15032
8 foto 301281 - NguyenVanTrung12 69 8 32 23:42 31/03/2021
00:14:32
2260
9 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 69 8 32 10:44 27/06/2021
00:25:05
10986
10 foto 101740 - nobitagnt 61 7.5 30 00:17 18/05/2020
00:11:00
11881