Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.08.01. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ANCOL
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
09/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126370 - hoangtubongdem 96 10 40 06:08 28/05/2019 14411
2 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 45 6.25 25 10:16 24/05/2019 12457
3 foto 192276 - minhthuan3105 36 5.75 23 09:56 30/05/2019 1984
4 foto 219986 - tutu123 20 2.25 9 09:51 05/06/2019 1746
5 foto 179820 - đậu 16 1.75 7 11:45 09/06/2019 9708
6 foto 186305 - Huỳnh Quý Ngọc Hồ 0 0 0 4188
7 foto 55150 - Nguyễn Trí 0 0 0 11450
8 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:26 10/05/2019 2135
9 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 08:48 11/05/2019 998
10 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 06:23 19/05/2019 1264