Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.08.02. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về PHENOL
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
09/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 48 8 20 04:43 25/05/2019 12457
2 foto 223834 - heyman 21 4.4 11 03:41 19/06/2019 1805
3 foto 126370 - hoangtubongdem 12 2.4 6 06:15 28/05/2019 14411
4 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 0 0 0 8665
5 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:27 10/05/2019 2135
6 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 08:50 11/05/2019 998
7 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 06:26 19/05/2019 1264
8 foto 216495 - Huỳnh Phương 0 0 0 02:17 30/05/2019 3321
9 foto 219986 - tutu123 0 0 0 10:37 05/06/2019 1746
10 foto 165471 - nguyễn thái sơn 0 0 0 11:23 07/06/2019 2085