Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.08.02. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về PHENOL
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
15/03/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 90967 - Nguyen Phuong 58 9.2 23 00:39 11/05/2020
00:28:07
22015
2 foto 101740 - nobitagnt 47 8 20 00:36 18/05/2020
00:12:37
11881
3 foto 239408 - Gly Ala Ala 47 8 20 06:56 17/05/2020
00:19:24
9587
4 foto 267164 - Viennguyen2002 43 7.6 19 21:02 27/04/2020
00:19:52
14706
5 foto 309281 - TranLinhh 41 7.2 18 15:40 15/05/2022
00:19:55
15032
6 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 30 6 15 11:51 27/06/2021
00:24:08
10986
7 foto 241194 - tienbaekhyun 20 5.2 13 15:11 07/06/2020
00:13:44
4825
8 foto 223834 - heyman 21 4.4 11 15:41 19/06/2019
00:11:40
1805
9 foto 243900 - Imyen0501 -3 1.6 4 08:49 24/06/2020
00:06:20
15996
10 foto 301281 - NguyenVanTrung12 0 0 0
-1617209822
2260