Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.08.03. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:27 10/05/2019 1934
2 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 08:56 11/05/2019 998
3 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 06:31 19/05/2019 1264