Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.08.03. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
20/03/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 299234 - anhdathk123 46 9.5 19 21:16 27/05/2021
00:25:00
9726
2 foto 90967 - Nguyen Phuong 44 9 18 00:36 16/05/2020
00:25:00
22015
3 foto 267164 - Viennguyen2002 43 9 18 09:12 30/04/2020
00:14:12
14706
4 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 42 9 18 11:28 12/06/2019
00:06:23
22793
5 foto 243900 - Imyen0501 42 9 18 09:16 24/06/2020
00:13:50
15996
6 foto 101740 - nobitagnt 39 8.5 17 15:25 18/05/2020
00:09:04
11881
7 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 38 8.5 17 13:52 27/06/2021
00:23:53
10986
8 foto 239408 - Gly Ala Ala 36 8 16 07:52 17/05/2020
00:07:19
9587
9 foto 309281 - TranLinhh 34 8 16 16:13 15/05/2022
00:20:29
15032
10 foto 241194 - tienbaekhyun 8 4 8 09:20 31/05/2020
00:06:32
4825