Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.08.04. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
10/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:27 10/05/2019 2135
2 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 08:58 11/05/2019 998
3 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 06:32 19/05/2019 1264
4 foto 216495 - Huỳnh Phương 0 0 0 08:32 30/05/2019 3321
5 foto 165471 - nguyễn thái sơn 0 0 0 07:57 08/06/2019 2085
6 foto 82982 - Best Engrisk 0 0 0 08:34 14/06/2019 2218
7 foto 164087 - u23vietnam 0 0 0 10:30 17/06/2019 3799