Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.08.04. Tổng ôn Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
20/03/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 101740 - nobitagnt 55 8.33 25 15:41 18/05/2020
00:13:10
11881
2 foto 299234 - anhdathk123 53 8 24 22:46 27/05/2021
00:23:23
9726
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 48 7.67 23 00:09 17/05/2020
00:22:43
22015
4 foto 309281 - TranLinhh 38 7 21 16:35 15/05/2022
00:18:30
15032
5 foto 267164 - Viennguyen2002 30 6 18 10:56 01/05/2020
00:21:29
14706
6 foto 241194 - tienbaekhyun 6 3.67 11 09:43 31/05/2020
00:12:17
4825
7 foto 279198 - Thế Anh Nguyễn 0 0 0
-1620704282
4040
8 foto 163080 - minhtransong01 0 0 0 00:54 13/08/2020
00:00:02
7884
9 foto 164087 - u23vietnam 0 0 0 10:30 17/06/2019
00:00:03
3799
10 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 21:50 05/05/2020
00:00:03
7125