Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.09.01. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về ANCOL - PHENOL
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
04/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 73 8.8 22 15:53 19/05/2020
00:40:00
14777
2 foto 101740 - nobitagnt 71 8.8 22 22:53 26/05/2020
00:24:19
11881
3 foto 219986 - tutu123 4 0.4 1 00:15 06/06/2019
00:00:10
1746
4 foto 290810 - thanhly104 0 0 0
-1648573308
4185
5 foto 299785 - Phạm Quang Huy 0 0 0
-1619341286
9164
6 foto 255739 - nguyentienthinh 0 0 0
-1597138949
1408
7 foto 80195 - namhong1 0 0 0
-1596207646
12376
8 foto 284651 - Hoangtls 0 0 0
-1595511560
1093
9 foto 267817 - kien13122002 0 0 0
-1590546685
1573
10 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0
-1589458136
998