Thông tin đề

Thi Online: TÔ11.09.01. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về ANCOL - PHENOL
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

01:01 am
10/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219986 - tutu123 4 0.4 1 12:15 06/06/2019 1746
2 foto 167726 - dungthuyquynh 0 0 0 6855
3 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 06:35 19/05/2019 1264
4 foto 107092 - nguyễn Thị Thủy 0 0 0 10:17 20/06/2019 1190
5 foto 198537 - Trần Quốc Huy 0 0 0 08:14 22/06/2019 3540
6 foto 215054 - toiyeusaigon11 -1 0 0 09:05 11/05/2019 998