Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.02. Phương pháp giải các dạng câu hỏi ĐỒ THỊ - HÌNH VẼ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
14/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 153765 - Nam Phong 114 9.67 29 22:28 10/06/2020
00:06:47
15360
2 foto 101740 - nobitagnt 114 9.67 29 22:00 01/06/2020
00:21:58
11881
3 foto 280390 - Xemda09 114 9.67 29 09:28 15/07/2020
00:31:38
4497
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 114 9.67 29 09:55 16/06/2020
00:36:39
14777
5 foto 240038 - leminhkhoi2k4 109 9.33 28 15:19 05/06/2022
00:50:00
28617
6 foto 299234 - anhdathk123 109 9.33 28 02:23 09/04/2021
00:50:00
9726
7 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 105 9 27 00:32 17/06/2019
00:30:49
22793
8 foto 191364 - DHY 102 8.67 26 20:44 19/06/2019
00:50:00
7668
9 foto 187611 - Trường Giang 89 8 24 23:12 04/06/2019
00:39:36
10455
10 foto 289031 - MinhChau12 81 7.33 22 00:39 17/03/2021
00:38:44
12110