Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.02. Phương pháp giải các dạng câu hỏi ĐỒ THỊ - HÌNH VẼ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
13/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 109 9.33 28 03:25 13/05/2019 6329
2 foto 211167 - ryankhoa01 96 8.33 25 03:32 18/05/2019 1265
3 foto 152436 - Vũ Chí Nguyên 4 0.67 2 09:54 13/05/2019 2842
4 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 10:37 13/05/2019 1934
5 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 03:16 17/05/2019 998
6 foto 198537 - Trần Quốc Huy 0 0 0 09:07 18/05/2019 1229
7 foto 145864 - toanly69 0 0 0 09:08 19/05/2019 2833