Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.02. Phương pháp giải các dạng câu hỏi ĐỒ THỊ - HÌNH VẼ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
13/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 109 9.33 28 03:25 13/05/2019 8751
2 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 105 9 27 12:32 17/06/2019 22793
3 foto 179903 - Dương Tấn Phước 104 9 27 06:49 27/05/2019 18574
4 foto 191364 - DHY 102 8.67 26 08:44 19/06/2019 7668
5 foto 13149 - giadinh2000 101 8.67 26 02:27 30/05/2019 2545
6 foto 211167 - ryankhoa01 96 8.33 25 03:32 18/05/2019 3205
7 foto 187611 - Trường Giang 89 8 24 11:12 04/06/2019 10455
8 foto 180901 - diemdemon 62 5.33 16 11:51 18/06/2019 1465
9 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 52 4.67 14 12:40 12/06/2019 8665
10 foto 216003 - Captoc2001 31 3 9 03:41 01/06/2019 2631