Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.03. Tổng ôn tập các dạng bài Phân biệt – Nhận biết – Tách chất
Lớp

12

Số câu

36 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
20/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 104 10 36 14:17 15/06/2019
00:16:13
13786
2 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 104 10 36 18:49 15/06/2019
00:20:41
9132
3 foto 214124 - NgothanhnamTB 100 9.72 35 21:53 17/06/2019
00:14:01
5144
4 foto 165363 - hoasuper3 100 9.72 35 18:10 14/06/2019
00:19:27
4118
5 foto 151725 - minhnhat31102001 100 9.72 35 09:31 17/06/2019
00:32:29
9725
6 foto 45524 - Phương Uyên 96 9.45 34 15:49 21/06/2019
00:16:00
3989
7 foto 189530 - congpt02 96 9.45 34 20:37 20/05/2020
00:21:47
6668
8 foto 126151 - NGÔ THÀNH ĐẠT 92 9.17 33 00:00 10/06/2019
00:17:32
5956
9 foto 267164 - Viennguyen2002 92 9.17 33 21:26 20/05/2020
00:22:37
6299
10 foto 35211 - Godloveme 92 9.17 33 07:32 05/06/2019
00:23:33
2764