Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.03. Tổng ôn tập các dạng bài Phân biệt – Nhận biết – Tách chất
Lớp

12

Số câu

36 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
14/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119840 - Hanna Huyền 104 10 36 05:14 28/05/2019 2439
2 foto 55150 - Nguyễn Trí 104 10 36 10:37 28/05/2019 10014
3 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 104 10 36 02:17 15/06/2019 12683
4 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 104 10 36 06:49 15/06/2019 3512
5 foto 185935 - Linhhatinh 100 9.72 35 03:40 14/05/2019 7689
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 100 9.72 35 02:06 29/05/2019 20925
7 foto 165363 - hoasuper3 100 9.72 35 06:10 14/06/2019 3272
8 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 96 9.45 34 11:03 14/05/2019 8665
9 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 96 9.45 34 06:58 31/05/2019 11226
10 foto 194574 - Dhngoaithuong 92 9.17 33 10:46 15/05/2019 12500