Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.03. Tổng ôn tập các dạng bài Phân biệt – Nhận biết – Tách chất
Lớp

12

Số câu

36 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
14/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 100 9.72 35 03:40 14/05/2019 6329
2 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 96 9.45 34 11:03 14/05/2019 7418
3 foto 194574 - Dhngoaithuong 92 9.17 33 10:46 15/05/2019 9982
4 foto 145864 - toanly69 78 8.06 29 04:10 19/05/2019 2833
5 foto 152436 - Vũ Chí Nguyên 54 6.39 23 05:54 15/05/2019 2842
6 foto 199343 - loan huynh 49 6.11 22 04:23 16/05/2019 3213
7 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:02 14/05/2019 1934
8 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 03:29 17/05/2019 998