Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.03. Tổng ôn tập các dạng bài Phân biệt – Nhận biết – Tách chất
Lớp

12

Số câu

36 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
25/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 101740 - nobitagnt 104 10 36 05:41 31/05/2020
00:14:19
11881
2 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 104 10 36 14:17 15/06/2019
00:16:13
13786
3 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 104 10 36 18:49 15/06/2019
00:20:41
11592
4 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 100 9.72 35 09:32 15/07/2020
00:04:38
13970
5 foto 214124 - NgothanhnamTB 100 9.72 35 21:53 17/06/2019
00:14:01
5144
6 foto 165363 - hoasuper3 100 9.72 35 18:10 14/06/2019
00:19:27
4118
7 foto 34122 - minoyce 100 9.72 35 10:45 05/08/2020
00:19:31
13277
8 foto 292510 - ManhTuan12 100 9.72 35 16:24 08/04/2021
00:24:38
2306
9 foto 284652 - Ngocmainshd25 100 9.72 35 16:31 18/07/2020
00:27:15
4761
10 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 100 9.72 35 04:35 05/05/2021
00:27:19
17176