Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.03. Tổng ôn tập các dạng bài Phân biệt – Nhận biết – Tách chất
Lớp

12

Số câu

36 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
14/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119840 - Hanna Huyền 104 10 36 05:14 28/05/2019 3098
2 foto 55150 - Nguyễn Trí 104 10 36 10:37 28/05/2019 11450
3 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 104 10 36 02:17 15/06/2019 13786
4 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 104 10 36 06:49 15/06/2019 3787
5 foto 185935 - Linhhatinh 100 9.72 35 03:40 14/05/2019 8751
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 100 9.72 35 02:06 29/05/2019 22793
7 foto 165363 - hoasuper3 100 9.72 35 06:10 14/06/2019 4118
8 foto 151725 - minhnhat31102001 100 9.72 35 09:31 17/06/2019 9725
9 foto 214124 - NgothanhnamTB 100 9.72 35 09:53 17/06/2019 5144
10 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 96 9.45 34 11:03 14/05/2019 8665