Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.04. Tổng ôn tập các dạng câu hỏi Tổng hợp - Điều chế - Dãy chuyển hóa và Biện luận cấu tạo HCHC (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
04/03/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269628 - QuynhAnh09 115 9.5 38 16:09 26/06/2020
00:02:58
3628
2 foto 240038 - leminhkhoi2k4 111 9.25 37 16:52 05/06/2022
00:48:45
28617
3 foto 101740 - nobitagnt 101 8.75 35 00:01 02/06/2020
00:28:35
11881
4 foto 254542 - Đặng Lê Duy 98 8.5 34 04:58 23/07/2020
00:38:46
3291
5 foto 253320 - 9992002 95 8.25 33 18:01 11/07/2020
00:35:37
3925
6 foto 284749 - tratrakhaai 78 7.25 29 15:01 23/07/2020
00:34:04
2096
7 foto 31536 - Minh Quang Phạm 74 7 28 21:15 19/06/2020
00:29:11
14777
8 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 70 6.75 27 00:19 25/06/2021
00:49:01
4389
9 foto 189841 - ThuThao 68 6.75 27 17:41 19/06/2019
00:50:00
5862
10 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 72 6.25 25 15:11 14/06/2019
00:03:46
13970