Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.04. Tổng ôn tập các dạng câu hỏi Tổng hợp - Điều chế - Dãy chuyển hóa và Biện luận cấu tạo HCHC (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
25/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269628 - QuynhAnh09 115 9.5 38 16:09 26/06/2020
00:02:58
2404
2 foto 101740 - nobitagnt 101 8.75 35 00:01 02/06/2020
00:28:35
8470
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 74 7 28 21:15 19/06/2020
00:29:11
14777
4 foto 189841 - ThuThao 68 6.75 27 17:41 19/06/2019
00:50:00
5862
5 foto 78066 - Lê Hữu Hiển 72 6.25 25 15:11 14/06/2019
00:03:46
10933
6 foto 267164 - Viennguyen2002 62 6.25 25 14:24 31/05/2020
00:23:35
8581
7 foto 173868 - No name 62 6.25 25 20:13 25/06/2019
00:41:55
4712
8 foto 187611 - Trường Giang 46 5.25 21 00:33 02/06/2019
00:25:56
10455
9 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 41 5 20 12:50 24/06/2019
00:09:06
13786
10 foto 279651 - VuQuynh10 30 3 12 19:42 29/06/2020
00:28:39
1245