Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.04. Tổng ôn tập các dạng câu hỏi Tổng hợp - Điều chế - Dãy chuyển hóa và Biện luận cấu tạo HCHC (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
15/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 102 8.75 35 10:10 22/05/2019 8665
2 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 82 7.5 30 05:21 31/05/2019 20925
3 foto 145864 - toanly69 73 7 28 09:46 19/05/2019 4265
4 foto 78066 - Lê Hữu Hiển 72 6.25 25 03:11 14/06/2019 6845
5 foto 194574 - Dhngoaithuong 60 6 24 09:45 18/05/2019 12500
6 foto 187611 - Trường Giang 46 5.25 21 12:33 02/06/2019 9406
7 foto 211167 - ryankhoa01 27 2.25 9 11:10 29/05/2019 2965
8 foto 165233 - Duy zai 10 1 4 10:19 05/06/2019 2227
9 foto 179903 - Dương Tấn Phước 8 0.75 3 07:41 02/06/2019 17119
10 foto 35211 - Godloveme 2 0.25 1 07:05 14/06/2019 2535