Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.04. Tổng ôn tập các dạng câu hỏi Tổng hợp - Điều chế - Dãy chuyển hóa và Biện luận cấu tạo HCHC (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
15/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78066 - Lê Hữu Hiển 72 8.67 26 05:21 14/06/2019 9836
2 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 67 8.33 25 11:10 13/06/2019 22793
3 foto 151725 - minhnhat31102001 50 7 21 01:16 17/06/2019 9725
4 foto 145864 - toanly69 42 6.33 19 10:46 19/05/2019 4990
5 foto 154718 - hoahuongduongbs -14 1.33 4 09:31 26/05/2019 1520
6 foto 15861 - chonggaimoibuoc 0 0 0 5003
7 foto 112406 - thanhloc 0 0 0 3171
8 foto 16327 - Hanhan 0 0 0 5650
9 foto 173868 - No name 0 0 0 12:57 15/05/2019 4712
10 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:40 15/05/2019 2135