Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.04. Tổng ôn tập các dạng câu hỏi Tổng hợp - Điều chế - Dãy chuyển hóa và Biện luận cấu tạo HCHC (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
08/03/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 269628 - QuynhAnh09 81 9.67 29 15:35 26/06/2020
00:03:46
3628
2 foto 163080 - minhtransong01 81 9.67 29 10:28 22/07/2020
00:05:59
7884
3 foto 101740 - nobitagnt 77 9.33 28 15:56 02/06/2020
00:19:09
11881
4 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 72 8.67 26 17:21 14/06/2019
00:06:45
13970
5 foto 31536 - Minh Quang Phạm 69 8.67 26 21:35 19/06/2020
00:17:16
14777
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 67 8.33 25 23:10 13/06/2019
00:18:04
22793
7 foto 270663 - Nguyễn Thị Thanh Huế 67 8.33 25 23:32 23/07/2020
00:50:00
1949
8 foto 279651 - VuQuynh10 63 7.67 23 21:28 29/06/2020
00:50:00
1528
9 foto 151725 - minhnhat31102001 50 7 21 13:16 17/06/2019
00:42:51
9725
10 foto 283029 - NhiNguyen12a 47 6.33 19 20:33 24/07/2020
00:26:41
5967