Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.05. Tổng ôn tập chuyên đề Phân biệt một số chất vô cơ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
30/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227581 - lenukhanhhuyen 110 10 40 10:52 18/06/2020
00:02:50
9990
2 foto 269628 - QuynhAnh09 106 9.75 39 15:42 26/06/2020
00:03:19
3628
3 foto 101740 - nobitagnt 106 9.75 39 00:33 31/05/2020
00:11:25
11881
4 foto 249243 - Phạm Anh Dũng 98 9.25 37 22:25 09/07/2020
00:15:31
8372
5 foto 232033 - GIACATLUONG 98 9.25 37 14:58 03/06/2020
00:18:29
7205
6 foto 126370 - hoangtubongdem 97 9.25 37 17:25 22/06/2019
00:23:26
14411
7 foto 284749 - tratrakhaai 94 9 36 21:04 26/07/2020
00:20:52
2096
8 foto 279466 - Nguyễn Bích Ngọc 91 8.75 35 18:20 26/07/2020
00:36:44
1138
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 91 8.75 35 16:28 05/06/2022
00:50:00
28617
10 foto 189530 - congpt02 90 8.75 35 00:38 01/06/2020
00:11:47
10306