Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.05. Tổng ôn tập chuyên đề Phân biệt một số chất vô cơ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
16/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 101 9.5 38 10:54 16/05/2019 6329
2 foto 165222 - Trần Việt Chiến 72 7.25 29 05:14 19/05/2019 1557
3 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 06:14 16/05/2019 1934
4 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 03:42 17/05/2019 998