Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.05. Tổng ôn tập chuyên đề Phân biệt một số chất vô cơ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
16/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 17346 - Nguyễn Đức Thắng 109 10 40 10:35 22/05/2019 8665
2 foto 55150 - Nguyễn Trí 105 9.75 39 11:04 28/05/2019 10399
3 foto 185935 - Linhhatinh 101 9.5 38 10:54 16/05/2019 7879
4 foto 78066 - Lê Hữu Hiển 87 8.5 34 08:57 14/06/2019 7839
5 foto 187611 - Trường Giang 86 8.5 34 12:05 06/06/2019 10135
6 foto 165363 - hoasuper3 81 8.25 33 11:31 14/06/2019 3362
7 foto 151725 - minhnhat31102001 77 8 32 02:05 17/06/2019 7803
8 foto 213656 - Trần Anh Phát 73 7.75 31 01:39 22/05/2019 3774
9 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 69 7.5 30 07:08 02/06/2019 11448
10 foto 165222 - Trần Việt Chiến 72 7.25 29 05:14 19/05/2019 1579