Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.06. Hoá học và vấn đề KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
14/04/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 232033 - GIACATLUONG 95 9.75 39 12:37 07/06/2020
00:05:04
7205
2 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 94 9.75 39 21:11 02/06/2019
00:06:34
12457
3 foto 35211 - Godloveme 94 9.75 39 07:22 13/06/2019
00:08:47
2764
4 foto 284652 - Ngocmainshd25 94 9.75 39 10:12 19/07/2020
00:10:45
4761
5 foto 90967 - Nguyen Phuong 94 9.75 39 00:27 07/06/2020
00:12:57
22015
6 foto 37705 - thad7 92 9.5 38 16:05 14/06/2019
00:07:49
9722
7 foto 189530 - congpt02 91 9.5 38 12:06 12/06/2020
00:05:24
10306
8 foto 37808 - Mai Mai 91 9.5 38 09:51 16/06/2019
00:10:08
5434
9 foto 101740 - nobitagnt 90 9.5 38 05:33 06/06/2020
00:09:35
11881
10 foto 316792 - Phương Linh 88 9.25 37 10:22 10/06/2023
00:10:28
2488