Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.06. Hoá học và vấn đề KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
17/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 95 9.75 39 01:30 18/05/2019 8751
2 foto 119840 - Hanna Huyền 95 9.75 39 05:38 28/05/2019 3098
3 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 94 9.75 39 09:11 02/06/2019 12457
4 foto 35211 - Godloveme 94 9.75 39 07:22 13/06/2019 2764
5 foto 37705 - thad7 92 9.5 38 04:05 14/06/2019 9722
6 foto 37808 - Mai Mai 91 9.5 38 09:51 16/06/2019 5434
7 foto 165222 - Trần Việt Chiến 88 9.25 37 08:16 19/05/2019 1579
8 foto 126151 - NGÔ THÀNH ĐẠT 87 9.25 37 11:40 09/06/2019 5956
9 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 87 9.25 37 08:56 13/06/2019 7414
10 foto 40955 - luckys 87 9.25 37 03:45 19/06/2019 10754