Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.06. Hoá học và vấn đề KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
18/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 40955 - luckys 90 10 40 04:29 19/06/2019 10186
2 foto 185935 - Linhhatinh 83 9.5 38 01:39 18/05/2019 8034
3 foto 164087 - u23vietnam 83 9.5 38 10:48 08/06/2019 2958
4 foto 55150 - Nguyễn Trí 83 9.5 38 06:33 10/06/2019 10612
5 foto 35211 - Godloveme 83 9.5 38 07:36 13/06/2019 2617
6 foto 151725 - minhnhat31102001 83 9.5 38 06:58 18/06/2019 8277
7 foto 165363 - hoasuper3 81 9.25 37 11:48 14/06/2019 3570
8 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 80 9.25 37 09:17 02/06/2019 11655
9 foto 187611 - Trường Giang 77 9 36 11:56 06/06/2019 10135
10 foto 33917 - Hạ Băng 76 9 36 11:03 25/05/2019 17238