Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
19/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 55150 - Nguyễn Trí 85 9 36 11:07 06/06/2019 10014
2 foto 199343 - loan huynh 84 9 36 05:36 11/06/2019 6604
3 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 82 8.75 35 09:35 13/06/2019 7262
4 foto 165363 - hoasuper3 79 8.75 35 06:38 07/06/2019 3272
5 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 75 8.5 34 02:32 27/05/2019 8265
6 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 73 8.25 33 05:49 03/06/2019 11226
7 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 73 8.25 33 01:09 11/06/2019 12683
8 foto 27424 - 12A3 71 8 32 06:25 04/06/2019 6784
9 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 63 7.5 30 11:50 13/06/2019 20925
10 foto 187611 - Trường Giang 60 7.25 29 06:44 08/06/2019 9406