Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
22/04/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 149533 - Tran 97 10 40 11:41 20/06/2019
00:03:15
4425
2 foto 244062 - duongquynh0901 93 9.75 39 09:43 22/06/2020
00:20:52
13160
3 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 91 9.5 38 15:46 19/06/2019
00:03:22
13970
4 foto 227953 - onsuper3 87 9.25 37 17:14 18/06/2019
00:30:05
1397
5 foto 40955 - luckys 87 9.25 37 17:31 19/06/2019
00:45:23
23604
6 foto 55150 - Nguyễn Trí 85 9 36 23:07 06/06/2019
00:09:41
11450
7 foto 199343 - loan huynh 84 9 36 05:36 11/06/2019
00:18:21
7239
8 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 83 8.75 35 10:30 30/06/2020
00:17:26
16610
9 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 82 8.75 35 21:35 13/06/2019
00:17:52
7414
10 foto 227581 - lenukhanhhuyen 80 8.75 35 11:01 18/06/2020
00:04:24
9990