Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
20/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 55150 - Nguyễn Trí 86 9 36 10:47 07/06/2019 10612
2 foto 140543 - Thucoanh2k1 84 8.75 35 05:09 19/06/2019 6028
3 foto 199343 - loan huynh 81 8.75 35 06:12 11/06/2019 6734
4 foto 179903 - Dương Tấn Phước 80 8.5 34 06:31 15/06/2019 17786
5 foto 78066 - Lê Hữu Hiển 75 8.25 33 04:36 19/06/2019 7932
6 foto 27424 - 12A3 73 8 32 05:12 06/06/2019 6844
7 foto 187611 - Trường Giang 71 8 32 07:38 08/06/2019 10135
8 foto 173896 - teamhocy 70 8 32 09:39 16/06/2019 7559
9 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 63 7.5 30 05:42 04/06/2019 11655
10 foto 152436 - Vũ Chí Nguyên 58 7 28 06:05 09/06/2019 5537