Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
24/04/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 97 9.75 39 09:22 24/06/2020
00:16:55
13160
2 foto 149533 - Tran 94 9.5 38 15:57 20/06/2019
00:02:25
4425
3 foto 236292 - MegatronDel 90 9.25 37 22:43 18/06/2020
00:13:09
14681
4 foto 297928 - onthidh2021 87 9 36 23:25 04/07/2021
00:15:18
3991
5 foto 55150 - Nguyễn Trí 86 9 36 22:47 07/06/2019
00:09:17
11450
6 foto 140543 - Thucoanh2k1 84 8.75 35 17:09 19/06/2019
00:03:14
6500
7 foto 227581 - lenukhanhhuyen 83 8.75 35 11:21 18/06/2020
00:02:12
9990
8 foto 244503 - duongbui123 83 8.75 35 15:22 01/08/2020
00:02:41
5178
9 foto 297660 - trần thị kim hiền 82 8.75 35 14:58 10/04/2021
00:05:14
3088
10 foto 199343 - loan huynh 81 8.75 35 06:12 11/06/2019
00:13:46
7239