Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
21/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 55150 - Nguyễn Trí 52 9 27 10:48 08/06/2019 10612
2 foto 199343 - loan huynh 49 8.67 26 06:33 11/06/2019 6742
3 foto 176090 - nhatmaitb 46 8.33 25 10:38 26/05/2019 3027
4 foto 152436 - Vũ Chí Nguyên 39 7.67 23 06:06 12/06/2019 5537
5 foto 179903 - Dương Tấn Phước 37 7.33 22 08:41 17/06/2019 17786
6 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 33 7 21 06:12 04/06/2019 11655
7 foto 173896 - teamhocy 33 7 21 09:55 16/06/2019 7813
8 foto 187611 - Trường Giang 30 6.67 20 11:10 08/06/2019 10135
9 foto 203070 - Thái Hà Phạm 0 0 0 1034
10 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 02:02 21/05/2019 2031