Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
26/04/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 153765 - Nam Phong 58 9.67 29 11:43 14/06/2020
00:41:26
15360
2 foto 297928 - onthidh2021 55 9.33 28 09:14 05/07/2021
00:02:19
3991
3 foto 55150 - Nguyễn Trí 52 9 27 22:48 08/06/2019
00:11:54
11450
4 foto 244062 - duongquynh0901 52 9 27 09:46 24/06/2020
00:15:18
13160
5 foto 90967 - Nguyen Phuong 52 9 27 22:36 20/06/2020
00:19:23
22015
6 foto 244503 - duongbui123 51 9 27 16:20 01/08/2020
00:02:03
5178
7 foto 187014 - Aquarius 49 8.67 26 18:37 23/06/2020
00:03:54
2394
8 foto 199343 - loan huynh 49 8.67 26 06:33 11/06/2019
00:13:38
7239
9 foto 293376 - Tạ Thúy Kiều 12NC3 46 8.33 25 05:47 04/07/2021
00:02:13
5667
10 foto 165363 - hoasuper3 45 8.33 25 19:28 22/06/2019
00:09:11
4118