Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.07. Tổng ôn tập dạng bài Mệnh đề tổng hợp - Đếm (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/04/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 110 9.75 39 10:11 24/06/2020
00:18:39
13160
2 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 106 9.5 38 09:52 21/06/2019
00:02:09
13970
3 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 102 9.25 37 21:52 11/06/2019
00:33:54
13786
4 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 101 9.25 37 22:39 14/06/2019
00:19:07
7414
5 foto 226060 - nguyen huy 95 8.75 35 14:33 03/08/2020
00:22:41
8606
6 foto 55150 - Nguyễn Trí 94 8.75 35 16:03 09/06/2019
00:10:09
11450
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 91 8.5 34 23:16 20/06/2020
00:33:16
22015
8 foto 236292 - MegatronDel 89 8.5 34 01:14 22/06/2020
00:25:22
14681
9 foto 244503 - duongbui123 87 8.25 33 09:08 02/08/2020
00:02:33
5178
10 foto 269323 - ngocchau199 89 8 32 05:02 07/07/2020
00:33:59
4501