Thông tin đề

Đề 1+: Luyện tập cơ sở vật chất di truyền (Câu hỏi mức độ VD&VDC)
Lớp

12

Số câu

12 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 170522 - Đặng Nguyễn Thu Giang 24 10 12 08:19 13/04/2019 2884
2 foto 211416 - bachphi99 24 10 12 08:56 19/04/2019 1223
3 foto 223391 - Quỳnh 24 10 12 10:49 13/05/2019 1126
4 foto 186784 - Ninh Trúc Linh 21 9.17 11 04:27 15/03/2019 1904
5 foto 183561 - Huy Đức 21 9.17 11 09:10 02/04/2019 3179
6 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 21 9.17 11 08:31 08/04/2019 7416
7 foto 200349 - Ngân Stellar 21 9.17 11 11:13 08/04/2019 5270
8 foto 215936 - Se Doan 21 9.17 11 09:42 14/04/2019 1418
9 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 18 8.33 10 06:18 15/03/2019 7983
10 foto 28410 - Đồ Con Vịt 18 8.33 10 09:59 16/03/2019 5612