Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về cơ chế di truyền cấp tế bào (Câu hỏi mức NB&TH)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186784 - Ninh Trúc Linh 60 10 30 07:43 02/04/2019 1904
2 foto 215936 - Se Doan 60 10 30 07:39 30/04/2019 1418
3 foto 133574 - Trịnh Ngân 57 9.67 29 12:17 27/03/2019 2880
4 foto 28410 - Đồ Con Vịt 57 9.67 29 03:04 19/04/2019 5612
5 foto 118860 - linhchi2242001 57 9.67 29 10:12 08/05/2019 9369
6 foto 178876 - Ngân Nguyen 57 9.67 29 08:40 11/05/2019 9682
7 foto 163637 - vân Nguyễn 57 9.67 29 10:53 11/05/2019 6604
8 foto 178871 - quynhnhu2001 57 9.67 29 09:23 13/05/2019 3335
9 foto 223971 - Gtthanhthao 57 9.67 29 09:41 19/05/2019 1144
10 foto 223232 - nguyenannn 57 9.67 29 11:16 21/05/2019 1057