Thông tin đề

Đề 3+: Luyện tập về cơ chế di truyền cấp phân tử (Câu hỏi mức VD&VDC)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225428 - Xuan Phuoc Nguyen 22 9 9 05:03 20/05/2019 1042
2 foto 191748 - Khanhhuyen01 20 9 9 08:03 04/05/2019 6983
3 foto 205215 - Minh 20 9 9 03:33 20/05/2019 1234
4 foto 223672 - Nguyễn Huyền Ngân 19 8 8 10:11 08/05/2019 1316
5 foto 178876 - Ngân Nguyen 18 8 8 09:26 12/05/2019 9682
6 foto 107313 - hoaithuong2852k 17 8 8 03:30 17/05/2019 1217
7 foto 118860 - linhchi2242001 14 7 7 02:54 08/05/2019 9369
8 foto 215936 - Se Doan 13 7 7 04:06 13/05/2019 1418
9 foto 177050 - Huy Nhật 12 7 7 04:55 11/04/2019 3581
10 foto 200614 - Hoàngg Nhiênn 13 6 6 10:33 23/05/2019 3601