Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về cơ chế biến dị cấp phân tử (Câu hỏi mức NB&TH)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178876 - Ngân Nguyen 74 9.5 38 09:55 13/05/2019 9682
2 foto 186784 - Ninh Trúc Linh 71 9.25 37 09:15 16/04/2019 1904
3 foto 191748 - Khanhhuyen01 68 9 36 10:09 04/05/2019 6983
4 foto 215936 - Se Doan 68 9 36 04:34 13/05/2019 1418
5 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 65 8.75 35 06:09 05/04/2019 7983
6 foto 177050 - Huy Nhật 65 8.75 35 07:07 11/04/2019 3581
7 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 59 8.25 33 11:19 11/04/2019 17214
8 foto 183561 - Huy Đức 59 8.25 33 10:45 12/04/2019 3179
9 foto 49065 - doikhongnhumo123 50 7.5 30 05:34 10/05/2019 2371
10 foto 169645 - Ngọc Nha 47 7 28 10:44 16/04/2019 6850