Thông tin đề

Đề 4+: Luyện tập về cơ chế biến dị cấp phân tử (Câu hỏi mức VD&VDC)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/04/2019

Giới thiệu đề

03-04

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 225428 - Xuan Phuoc Nguyen 20 9 9 05:10 20/05/2019 1042
2 foto 170522 - Đặng Nguyễn Thu Giang 19 8 8 06:07 18/04/2019 2884
3 foto 167726 - dungthuyquynh 19 8 8 11:17 10/05/2019 5141
4 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 18 8 8 11:36 11/04/2019 17214
5 foto 200614 - Hoàngg Nhiênn 18 8 8 08:42 23/05/2019 3601
6 foto 180981 - Onthisinh2019 17 8 8 05:52 24/05/2019 3724
7 foto 183561 - Huy Đức 16 7 7 11:47 12/04/2019 3179
8 foto 191748 - Khanhhuyen01 15 7 7 10:13 04/05/2019 6983
9 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 15 7 7 03:48 14/05/2019 8364
10 foto 177050 - Huy Nhật 14 7 7 05:16 11/04/2019 3581