Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập cơ chế biến dị cấp tế bào (Câu hỏi mức NB&TH)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118860 - linhchi2242001 76 8.4 42 11:34 08/05/2019 9369
2 foto 200349 - Ngân Stellar 73 8.2 41 10:57 07/04/2019 5270
3 foto 215936 - Se Doan 73 8.2 41 10:20 13/05/2019 1418
4 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 67 7.8 39 11:38 12/04/2019 17214
5 foto 183561 - Huy Đức 64 7.6 38 10:52 13/04/2019 3179
6 foto 191748 - Khanhhuyen01 61 7.4 37 11:24 04/05/2019 6983
7 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 58 7.2 36 06:42 08/04/2019 7983
8 foto 170522 - Đặng Nguyễn Thu Giang 58 7.2 36 04:37 19/04/2019 2884
9 foto 178876 - Ngân Nguyen 58 7.2 36 10:50 14/05/2019 9682
10 foto 177050 - Huy Nhật 52 6.8 34 06:49 12/04/2019 3581