Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về câu hỏi liên quan đến thực hành thí nghiệm
Lớp

12

Số câu

21 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180315 - Anh Huyen 39 9.52 20 11:19 15/05/2019 2833
2 foto 189785 - Nguyễn Lê Uyên Phương 36 9.05 19 11:51 11/04/2019 5158
3 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 36 9.05 19 12:28 05/05/2019 7416
4 foto 149819 - havivivi2708 33 8.57 18 03:20 26/03/2019 1196
5 foto 23614 - Gia Trang 33 8.57 18 11:53 20/05/2019 1438
6 foto 201963 - Hồ Lệ Quyền 30 8.1 17 12:15 08/04/2019 1294
7 foto 169645 - Ngọc Nha 27 7.62 16 06:12 25/03/2019 6850
8 foto 120586 - thanh thin pham 27 7.62 16 10:54 14/04/2019 4255
9 foto 185598 - lynhnhi06 27 7.62 16 07:18 24/04/2019 1582
10 foto 183481 - lephuocthanh2000 21 6.67 14 11:07 25/03/2019 7676