Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về 10 dạng bài khả năng cao xuất hiện trong đề thi
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 40 10 20 10:46 05/05/2019 7416
2 foto 87173 - Nyjer123 34 9 18 08:12 13/05/2019 2085
3 foto 112259 - Yến Linh 31 8.5 17 10:31 23/04/2019 1342
4 foto 118860 - linhchi2242001 29 8 16 10:16 09/05/2019 9369
5 foto 180315 - Anh Huyen 22 7 14 11:30 15/05/2019 2833
6 foto 183481 - lephuocthanh2000 19 6.5 13 03:55 19/04/2019 7676
7 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 10 5 10 09:02 11/04/2019 7983
8 foto 199343 - loan huynh 13 4 8 08:55 04/05/2019 3584
9 foto 193158 - Anhy0911 7 2.5 5 06:44 12/04/2019 1645
10 foto 129794 - abc1021 -5 2.5 5 04:13 30/04/2019 1216