Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập về 10 dạng bài cần lưu ý trong đề thi
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118860 - linhchi2242001 51 9 27 11:14 09/05/2019 9369
2 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 45 8.33 25 09:43 03/05/2019 7230
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 46 8 24 02:05 21/04/2019 17214
4 foto 180315 - Anh Huyen 36 7.33 22 10:56 18/05/2019 2833
5 foto 133795 - Nguyễn Thị Minh Hiếu 30 6.67 20 04:43 18/04/2019 2809
6 foto 23614 - Gia Trang 24 6 18 08:40 24/05/2019 1438
7 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 21 5.67 17 07:39 21/04/2019 7983
8 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 13 4.33 13 10:08 28/04/2019 8364
9 foto 160389 - Bảo Nguyễn 20 3.33 10 09:41 27/04/2019 8557
10 foto 199343 - loan huynh 12 2 6 09:55 28/04/2019 3584