Thông tin đề

Practice: Vocabulary: Films and cinema
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219310 - Tú Quyên Tô 31 8.5 17 10:26 09/04/2019 1041
2 foto 192465 - buikhanhhuyen 19 6.5 13 04:16 26/04/2019 2487
3 foto 174871 - Ngoc Nguyen 0 0 0 1410