Thông tin đề

Bài 1. Cực trị số phức (phần 1)
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176650 - Lê Thị Tuyết Loan 11 4.29 15 22:53 14/05/2020
00:21:59
3200
2 foto 201575 - Lê Anh Tú 12 2.29 8 17:53 01/06/2019
01:30:00
1318
3 foto 176516 - hongnhungkk53 0 0 0
-1560053616
1009
4 foto 219252 - phamlinhnhi123 0 0 0 10:59 18/03/2020
00:00:03
1209
5 foto 209337 - Dinhluc2k1hd 0 0 0 08:36 12/06/2019
00:00:12
1759
6 foto 220477 - Min 0 0 0 20:02 12/06/2019
00:00:33
1116