Thông tin đề

Thi Online: H10NC.07.01. Phương pháp giải các dạng toán về tốc độ phản ứng hóa học
Lớp

10

Số câu

22 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
20/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 66 10 22 10:23 30/03/2019 7731
2 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 66 10 22 08:07 22/04/2019 4190
3 foto 164599 - Phan Thị Thu Hiền 54 8.64 19 10:36 07/05/2019 1423
4 foto 177146 - Postman 0 0 0 1183
5 foto 163682 - Vũ Huyền 0 0 0 1197
6 foto 190626 - duclinh36th 0 0 0 1637
7 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:47 21/03/2019 2135
8 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:36 25/03/2019 1003
9 foto 87048 - lethang 0 0 0 10:44 12/04/2019 1146
10 foto 146319 - hoaanhtruong 0 0 0 04:31 15/04/2019 1186