Thông tin đề

Thi Online: H09.05.44. Rượu Etylic
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
02/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307772 - nguyensihung 57 9 27 14:45 27/02/2022
00:17:27
3055
2 foto 227232 - wonderwoman05 57 9 27 21:29 09/06/2020
00:17:39
4386
3 foto 305708 - Nguyenduythien 51 8.33 25 08:29 24/08/2021
00:03:05
2752
4 foto 85991 - inoriyururiha 39 7 21 15:01 11/03/2020
00:27:04
1899
5 foto 271552 - hương nguyễn thị 30 5.67 17 08:43 04/04/2020
00:39:12
2021
6 foto 179900 - vietpro 18 3 9 23:14 28/04/2020
00:40:00
2546
7 foto 249499 - Tramanh1206 0 0 0
-1590841980
3268
8 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:18 18/03/2020
00:00:03
1088