Thông tin đề

Thi Online: H09.05.45. Axit Axetic
Lớp

9

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
04/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307772 - nguyensihung 59 9.09 30 14:04 28/02/2022
00:16:38
3240
2 foto 179900 - vietpro 51 8.48 28 08:07 15/05/2020
00:15:57
2546
3 foto 249499 - Tramanh1206 51 8.48 28 22:44 30/05/2020
00:26:17
3268
4 foto 227232 - wonderwoman05 51 8.48 28 20:59 14/06/2020
00:29:07
4386
5 foto 271552 - hương nguyễn thị 24 5.76 19 09:53 05/04/2020
00:36:24
2021
6 foto 85991 - inoriyururiha 30 5.15 17 09:20 12/03/2020
00:33:44
1899
7 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:18 18/03/2020
00:00:03
1088