Thông tin đề

Thi Online: H09.05.46. Mối liên hệ giữa Etilen, Rượu Etylic và Axit Axetic
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 67 9 27 22:12 14/06/2020
00:35:16
4386
2 foto 249499 - Tramanh1206 49 7.33 22 14:28 31/05/2020
00:34:27
3268
3 foto 307772 - nguyensihung 38 6.33 19 13:57 07/03/2022
00:26:58
3055
4 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:19 18/03/2020
00:00:03
1088
5 foto 305708 - Nguyenduythien -2 0 0 18:30 27/08/2021
00:00:05
2752