Thông tin đề

Thi Online: H09.05.54. Polime
Lớp

9

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
22/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 45 8.8 22 09:51 02/08/2020
00:20:18
4386
2 foto 85991 - inoriyururiha 24 6 15 15:24 18/03/2020
00:40:00
1899
3 foto 179900 - vietpro -13 1.6 4 07:30 03/06/2020
00:00:54
2546
4 foto 271552 - hương nguyễn thị 0 0 0
-1587697564
2021
5 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:20 18/03/2020
00:00:03
1088