Thông tin đề

Thi Online: Thi hết Học kì II (Đề 1)
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 54 7.33 22 22:44 08/04/2020
00:33:33
3327
2 foto 85991 - inoriyururiha 10 3.67 11 09:08 19/03/2020
00:41:21
1899
3 foto 285090 - tranminhtu2006 5 3.33 10 20:49 05/05/2021
00:05:49
1167
4 foto 227232 - wonderwoman05 20 2.67 8 10:52 02/08/2020
00:43:44
4386
5 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:20 18/03/2020
00:00:03
1088
6 foto 305708 - Nguyenduythien 0 0 0 13:05 01/09/2021
00:45:00
2752