Thông tin đề

Practice: Grammar: Các cách dùng của will
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197092 - minhdieu24 23 6.4 16 10:34 18/04/2019 3214
2 foto 216338 - Trần Ngọc Huy 17 5.6 14 10:59 06/05/2019 1166
3 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 8 4.4 11 08:05 17/04/2019 4190
4 foto 177687 - lê trang 8 4.4 11 09:47 06/05/2019 1008
5 foto 174871 - Ngoc Nguyen 5 4 10 08:56 11/04/2019 1410
6 foto 186010 - TAK.2k3.Gk43 -4 2.8 7 09:41 21/04/2019 1583
7 foto 180072 - quyanhlamdong 0 0 0 994