Thông tin đề

Practice: Vocabulary: The World Cup
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207435 - Marryjerryman 10 5 10 09:27 15/04/2019 1212
2 foto 219205 - Lê Đức 7 4.5 9 08:14 17/04/2019 1144
3 foto 81178 - Nhok Shin 1 3 6 09:52 30/04/2019 1822