Thông tin đề

Đề 20: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về tiến hóa - Phần 3
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 37 9.5 19 05:49 02/05/2019 7906
2 foto 120577 - BestShen 25 7.5 15 04:27 20/06/2019 1584
3 foto 165304 - F or F 22 7 14 10:47 10/05/2019 4822
4 foto 185891 - Hoài Thương Vũ 19 6.5 13 09:48 16/06/2019 2048
5 foto 223213 - Dongcolen 16 6 12 10:24 05/05/2019 1216
6 foto 34146 - tuyetthi2001 16 6 12 09:29 05/06/2019 3600
7 foto 94641 - Na Na 13 5.5 11 12:43 01/05/2019 6554
8 foto 200855 - tranmaianh188 10 5 10 02:26 18/06/2019 2477
9 foto 134280 - hongnhung2019 12 4.5 9 09:29 30/04/2019 7098
10 foto 191748 - Khanhhuyen01 7 4.5 9 01:20 18/05/2019 7070